APP Persian Website Logo

مشاوره مالیاتی

 

پرداخت مالیات بر درآمد و مالیاتهای تکلیفی در تمامی دنیا جزو وظایف کلیه سازمان ها، شرکت ها، موسسات و اشخاص حقیقی می باشد که با توجه به قوانین جاری در هر کشوری کلیه مودیان موظف به اجرای آن هستند. در بسیاری از سازمان ها با وجود حضور افراد مطلع بر قوانین جاری مالیاتی و نظام مالیاتی، بدلیل عدم دقت کافی، تفسیر متفاوت از قانون، و یا به هر دلیل دیگر و عدم رعایت مفاد و تبصره های قانونی موجود در کشور، ممکن است پس از رسیدگی و ممیزی مالیاتی، مواردی حاکی از خطا در گزارش مالیاتی ارائه شده توسط کارشناسان حوزه مالیاتی مشاهده شود. شما می توانید کلیه فرایندهای لازم جهت اخذ کد اقتصادی، ارزش افزوده و تهیه گزارشات قانونی را با خاطری آسوده به کارشناسان ما در این بخش از شرکت ارشیا پاد پارسیان بسپارید تا از مسائل و مشکلات محتمل در آینده در امان بمانید و صرفاً بر کسب و کار و سودآوری خود تمرکز نمایید. همچنین ارشیا پاد پارسیان مفتخر است تا به واسطه تجارب متعدد در تنظیم لوایح و دفاعیه های مالیاتی برای سازمان و شرکت های بزرگ و متوسط و با استفاده از کارآمدی و توانمندی افراد صاحب شهرت در جلسات و هیات های مالیاتی، در هر یک از مراحل در خدمت شما باشد.