APP Persian Website Logo

مشاوره سیستمهای اطلاعاتی

راهکارهای برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)، مزایای بی‌شماری ازجمله کاهش هزینه‌های عملیاتی، بهبود دقت گزارش، یکپارچه‌سازی فرآیندهای کسب و کار و افزایش بهره‌وری را در پی خواهند داشت. مزایای فوق تنها با استفاده از به‌کارگیری یک سیستم ERP کارآمد به‌دست خواهد آمد و در نتیجه فرآیند انتخاب راه حل ERP مناسب برای سازمان، فرآیندی بسیار حساس و حیاتی بوده و از اهمیت بسیاری برخوردار است. فرآیند فوق گامی اساسی در موفقیت‌های آتی هر سازمان به شمار می‌آید. در شرکت ارشیا پاد پارسیان، ما بر این باوریم که پیروی از فرآیندی ساختارمند و سیستماتیک برای انتخاب نرم‌افزار، کلید موفقیت در انتخاب راهکار ERP بهینه‌ای است که توانایی برآورده کردن نیازهای نرم‌افزاری کسب و کار را داشته باشد.