APP Persian Website Logo

مدیریت ریسک

 

تحولات و رویدادهای اخیر در سطح جهان، به‌ویژه بحران‌های مالی جهانی، علاقه به تمرکز بر موضوع ریسک و ماهیت ابزارها و سامانه‌های عملیاتی مدیریت ریسک را افزایش داده است؛ افزایش بیش از حد تقلب در شرکت‌ها و رسوایی‌های ناشی از کشف آن‌ها در دهه‌های اخیر نیاز به استفاده از ساز و کارهای نظام راهبری و توجه به حاکمیت شرکتی را بیش از پیش ضروری ساخته است. از آن‌جایی که استقرار روش‌های بهینه مدیریت ریسک و بهره‌برداری از ابزارهای مدیریت ریسک و نظام راهبری سازمانی نقش ارزنده‌ای در کنترل راهبردهای بنگاه و موفقیت کوتاه و بلندمدت آن دارند شرکت ارشیا پاد پارسیان در کنار مدیران شرکت جهت استقرار و بهره‌گیری از ابزارهای شناسایی و مدیریت ریسک به افزایش ارزش شرکت کمک خواهد نمود. ‌ خدمات ما ارزیابی، پردازش، پیشرفت